Sơ đồ tổ chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp.Hồ Chí Minh

I. Ban Chấp hành Liên hiệp khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028: 54 đ/c

 • Ông Đỗ Việt Hà                                          Chủ tịch
 • Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm                         Phó Chủ tịch
 • Ông Hồ Xuân Lâm                        Phó Chủ tịch
 • Ông Nguyễn Chí Dũng                              Ủy viên Ban Thường vụ
 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung                        Ủy viên Ban Thường vụ
 • Ông Phùng Công Dũng                             Ủy viên Ban Thường vụ
 • Ông Trần Trọng Dũng                              Ủy viên Ban Thường vụ
 • Ông Dương Trí Dũng                                 Ủy viên Ban Thường vụ
 • Ông Lê Hoàng Dũng                               Ủy viên Ban Thường vụ
 • Ông Đinh Khắc Duy                                   Ủy viên Ban Thường vụ
 • Ông Phạm Dứt Điểm                               Ủy viên Ban Thường vụ
 • Ông Nguyễn Trường Giang                        Ủy viên Ban Thường vụ
 • Bà Lê Thị Giàu                               Ủy viên Ban Thường vụ
 • Ông Nguyễn Minh Hà                              Ủy viên Ban Thường vụ
 • Ông Bùi Quang Hải                     Ủy viên Ban Thường vụ
 • Bà Bùi Thị Hồng Hạnh                                Ủy viên Ban Thường vụ
 • Bà Trương Thị Hiền                                  Ủy viên Ban Thường vụ
 • Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu                                Ủy viên Ban Thường vụ
 • Ông Mai Bá Hùng                              Ủy viên Ban Thường vụ
 • Ông Hứa Quốc Hưng                        Ủy viên Ban Thường vụ
 • Bà Hoàng Thái Lan                                 Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Huỳnh Thành Lập                                Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Nguyễn Văn Lưu                                Ủy viên Ban Chấp hành
 • Bà Nguyễn Thanh Mai                          Ủy viên Ban Chấp hành
 • Bà Đàm Sao Mai                          Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Nguyễn Tương Minh                           Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Hồ Kỳ Quang Minh                              Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Nguyễn Mười                          Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Nguyễn Hoài Nam                              Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Hoàng Minh Nhân                             Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Trần Hồng Nhẫn                                  Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Trần Văn Nhỏ                                  Ủy viên Ban Chấp hành
 • Bà Nguyễn Thị Hồng Phương                     Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Doãn Trường Quang                           Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Trần Ngọc Sơn                                    Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Trần Trường Sơn                                  Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Nguyễn Bá Sơn                                   Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Võ Anh Tài                                  Ủy viên Ban Chấp hành
 • HT Thích Thiện Tâm                         Ủy viên Ban Chấp hành
 • Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên                              Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Lâm Dũng Tiến                                    Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Dương Quốc Tuấn                              Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông La Minh Tuấn                                  Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Nguyễn Tuấn                             Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Nguyễn Anh Tuấn                               Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Trần Vương Thạch                             Ủy viên Ban Chấp hành
 • Bà Trịnh Thị Thanh                                Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Lê Văn Thu                                 Ủy viên Ban Chấp hành
 • Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy                         Ủy viên Ban Chấp hành
 • Bà Nguyễn Thị Tranh                             Ủy viên Ban Chấp hành
 • Bà Huỳnh Ngọc Vân                                    Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Trần Hùng Việt                               Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ông Dương Hoa Xô                             Ủy viên Ban Chấp hành
 • Bà Phan Thị Hồng Xuân                              Ủy viên Ban Chấp hành

II. Ban thường vụ: 54 đ/c

III. Cơ quan thường trực:

1. Thường trực Liên hiệp:

– Chủ tịch:                 Ông Đỗ Việt Hà

         Điện thoại:       (84-8) 3829 4681  /  0392198317    

         Email:             dvha.hufo@tphcm.gov.vn

                                doviethavn@gmail.com

– Phó Chủ tịch:          Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm

         Điện thoại:      (84-8) 3822 3971   /   0913984071   

         Email:             nthdiem.hufo@tphcm.gov.vn

                               hdhufo@yahoo.com

 – Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký:         Ông Hồ Xuân Lâm

        Điện thoại:        (84-8) 3825 1003  /   0903 646 050  

        Email:              hxlam.hufo@tphcm.gov.vn

1. Văn phòng:

      Điện thoại:         (84-8) 3829 2060

      Email:               hufo@tphcm.gov.vn

                              vphufo@gmail.com 

             – Chánh Văn phòng:  Ông Trần Hồng Nhẫn 

             – Phó Chánh Văn phòng:  Ông La Minh Tuấn

             – Chuyên viên:        Bà Đặng Thị Xuân Hải

Nguyễn Phương Thảo Hiền

                                           Bà Cao Thị Hoàng Dung

Ông Mai Thành Tâm

           – Nhân viên:          Ông Phạm Văn Trí

                                           Bà Huỳnh Thị Lệ Thủy

                                           Ông Dương Văn Xuân

                                           Bà Nguyễn Ngọc Hà

2Ban Quan hệ Quốc tế:

       Điện thoại:         (84-8) 3829 6238

       Email:               ir.hufo@tphcm.gov.vn

                               friendship.hufo@gmail.com

 •         – Trưởng Ban:         Ông Dương Quốc Tuấn                        
 •         – Phó Ban:              Bà Nguyễn Thị Hồng Phương
  • Phan Thị Minh Nguyệt
 •         – Chuyên viên:        Bà Trần Minh Trang
                                         Ông Phan Duy Nghĩa                                    

3. Ban Phi chính phủ nước ngoài:

       Điện thoại:         (84-8) 3822 9780

       Email:               ingo.hufo@tphcm.gov.vn

                               ingo.hufo@gmail.com

             – Trưởng Ban:        Ông Nguyễn Hoài Nam

             – Phó Ban:             Ông Nguyễn Chí Dũng

             – Chuyên viên:       Ông Nguyễn Hoàng Sơn

                                           Bà Nguyễn Thảo Hạ Vy

Ông Nguyễn Kiều Ngân

4. Ban Thông tin Đối ngoại:

       Điện thoại:         (84-8) 3823 2852

       Email:               info.hufo@tphcm.gov.vn

                               info.hufo@gmail.com

– Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thanh Mai

– Chuyên viên:        Ông Từ Minh Trung

-Chuyên viên: Bà Lê Phúc Phượng Thảo