Đặc san số 23: “Hoạt động ngoại giao nhân dân 2019, một năm nhìn lại”

Đặc san số 24: “Ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Đặc san số 25: “Ngoại giao nhân dân chung sức phòng chống dịch Covid-19”

Đặc san số 26: “Mừng Đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh”

Đặc san số 27: “Bước tiến mới trong công tác đối ngoại Nhân dân của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”

Chuyên sang Đặc biệt: “Hồ Chí Minh: Đẹp nhất tên người”

Đặc san số 28

Đặc san số 29: Mừng xuân Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam – Ấn Độ

Đặc san số 30: “Chào mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027”

Đặc san số 31: “Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Nhiệm vụ Phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đại dịch”

Đặc san số 32: “Hòa bình – Hữu nghị – Đoàn kết – Hợp tác – Phát triển”

Đặc san số 33: “Hòa bình – Hội nhập – Phát triển”

Đặc san số 34: “Đổi mới – Sáng tạo – Hiệu quả”

Đặc san số 35: “Hữu nghị – Hợp tác – Phát triển”

Chuyên san số 36: Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – Dấu ấn thời đại