Lễ ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua 19

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua 19 của Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Đỗ Việt Hà – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện
Đại diện các đơn vị thành viên Khối thi đua 19 phát biểu góp ý cho Chương trình hoạt động năm 2022

Khối thi đua 19 bao gồm các đơn vị: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (Khối trưởng), Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh.

Có mặt tại buổi ký kết, ngoài đại diện các đơn vị thành viên Khối Thi đua 19 còn có ông Nguyễn Hoàng Hưng – Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Sở nội vụ Thành phố, ông Đỗ Vũ Bằng – Phó trưởng Phòng phong trào, Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố.

Phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Hoàng Hưng – Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng

Tại sự kiện, sau khi thông qua Chương trình hoạt động khối thi đua 19 năm 2022, các thành viên của Khối 19 đã lắng nghe phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Hoàng Hưng – Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Sở nội vụ Thành phố nhằm nắm thêm các thông tin để phong trào thi đua và các hoạt động của cụm được hiệu quả và chất lượng hơn trong thời gian tới.

Khối thi đua 19 ký kết Quy chế phối hợp hoạt động và Chương trình năm 2022

Sau khi thảo luận và thống nhất hoạt động, các đơn vị trong Khối 19 đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp hoạt động và Chương trình năm 2022 của Khối thi đua 19, cam kết các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói riêng và trong Khối nói chung, luôn có chất lượng, có hiệu quả.

HUY Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *