Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 19/2, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã có buổi gặp mặt, làm việc với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027, do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm Trưởng đoàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Đối ngoại Trung ương; Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại và đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Ngoại giao cùng các Đại sứ, Tổng lãnh sự nhiệm kỳ 2024-2027.

Phát biểu chúc mừng các tân Đại sứ, Tổng lãnh sự nhiệm kỳ 2024-2027, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn, nhưng cũng là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương với Bộ Ngoại giao nói chung và với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng thời gian qua, Trưởng ban tuyên giáo trung ương ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài với việc phát huy vai trò là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, là điểm tựa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm của quốc gia đối với những người con đất Việt.

Trước tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Cơ quan đại diện quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại.

Với vai trò quan trọng là lực lượng tuyến đầu làm công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn ngoài nước, đề nghị các Cơ quan đại diện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong nước tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại.

Đặc biệt, phát huy vai trò là cầu nối, truyền tải các thông tin, tác phẩm, sản phẩm thông tin đối ngoại đến bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng được nhu cầu thông tin, tạo được ấn tượng với cộng đồng dân cư nước sở tại; giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng, đầy đủ, ủng hộ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.

Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Cùng với đó, các Cơ quan đại diện cần chủ động đổi mới phương thức, cách làm, đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại; nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm thông tin – văn hóa Việt Nam ở nước ngoài… Đồng thời tranh thủ các nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ, lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo hiệu ứng thông tin đối ngoại tích cực tới bạn bè quốc tế.

Đề nghị các đồng chí chủ động nghiên cứu, tham mưu công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề nóng, được dư luận quan tâm, cũng như đấu tranh phản bác hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội chính trị, phản động, thù địch.

Người đứng đầu Ban Tuyên giáo Trung ương mong rằng, các Trưởng Cơ quan đại diện tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy trách nhiệm nêu gương; tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước, đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động… Đồng thời, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng sở tại làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam, hỗ trợ kiều bào ta vượt qua giai đoạn khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng vượt qua đại dịch, xây dựng và phát triển đất nước.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong đợt này có 18 Thủ trưởng và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước được bổ nhiệm, đại diện cho Việt Nam tại 58 quốc gia và tổ chức quốc tế. Các đồng chí được bổ nhiệm đều là những cán bộ có rất nhiều năm kinh nghiệm làm công tác đối ngoại và đến nay đã có một số đồng chí đã lên đường nhận nhiệm vụ.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng báo cáo về hoạt động thông tin đối ngoại thời gian qua. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Về công tác đối ngoại Việt Nam thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa tích cực, quan trọng. Trong Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, công tác thông tin đối ngoại được coi là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân.

Hiện nay, Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi công tác thông tin đối ngoại đóng vai trò quan trọng. Thời gian qua, Bộ Ngoại giao luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại cũng như sự phối hợp chặt chẽ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại trong triển khai các hoạt động của công tác thông tin đối ngoại.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên đã giúp tăng cường gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, đưa thông tin về Việt Nam ra thế giới một cách toàn diện, kịp thời; thông tin thế giới vào Việt Nam đầy đủ và chính xác.

Về công tác thông tin đối ngoại tại các Cơ quan đại diện luôn được coi là một hoạt động chính, là một trong những chức năng và nhiệm vụ quan trọng của các Cơ quan đại diện, của Bộ Ngoại giao và là một bộ phận không thể tách rời trong công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tuyên giáo trung ương, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, công tác thông tin đối ngoại đứng trước nhiều thuận lợi và thách thức đan xen sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hồ trợ sát sao của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại để các hoạt động thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hiệu quả.

Cũng tại buổi làm việc, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động thông tin đối ngoại ở cơ quan đại diện.

Theo baoquocte.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *