Truyền thông đối ngoại là cầu nối phản ánh công tác dối ngoại quốc phòng

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng, truyền thông đối ngoại đã trở thành cầu nối quan trọng, phản ánh toàn diện kết quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Việt Nam tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng, báo chí, truyền thông đối ngoại là cầu nối phản ánh công tác dối ngoại quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức)

Sáng 26/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí thông tin về các hoạt động đối ngoại quốc phòng và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; đại diện lãnh đạo các cơ quan phụ trách công tác đối ngoại của các ban, bộ, ngành; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Tại cuộc gặp mặt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định vai trò, tầm quan trọng của báo chí, truyền thông đối ngoại, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua đã không quản ngại khó khăn, vất vả, đưa tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời, hiệu quả, sinh động về các hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã luôn đồng hành, tuyên truyền và lan tỏa rộng rãi các hoạt động, thành tựu của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm qua.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng, báo chí, truyền thông đối ngoại đã trở thành cầu nối quan trọng, phản ánh toàn diện kết quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Việt Nam tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên, cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Năm 2024 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam, tiêu biểu là kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024), 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024). Cùng với các hoạt động kỷ niệm trên, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai với chủ đề “Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác cùng phát triển”, dự kiến trong tháng 12/2024.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho biết, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Đồng hành với quá trình này, việc đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan phụ trách đối ngoại của các ban, bộ, ngành; các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước trong việc tuyên truyền về hoạt động đối ngoại quốc phòng nói chung cũng như Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam trong năm 2024.

Thứ trưởng khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nhà báo, phóng viên, biên tập viên được tham gia thông tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời, hiệu quả, sinh động, toàn diện về các hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan đối ngoại trong việc hoạch định, triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đề xuất ban hành nhiều văn bản mang tính định hướng chiến lược về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh trên cả bình diện song phương và đa phương, qua đó góp phần tạo dựng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định để hợp tác, phát triển. Hợp tác quốc tế về kỹ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự và kinh tế quốc phòng được quan tâm thúc đẩy…

Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đã được triển khai đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước; thông qua tất cả các hình thức để kịp thời thông tin cho nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối đối ngoại, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam; lan tỏa mạnh mẽ lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, văn hóa, con người, thành tựu công cuộc đổi mới của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo baoquocte.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *